انواع دوربین مدار بسته


از نظر نوع سیگنال:

دوربین های آنالوگ

دوربین های IP (آی پی تحت شبکه)

دوربین های دو منظوره

از نظر شکل ظاهری و کاربرد متناظر:

دوربین های دام

دوربین های صنعتی

دوربین های مینیاتوری

دوربین های مادون قرمز IR

دوربین های اسپید دام (دوربین های چرخشی PTZ)

ااز نظر قاب پوششی:

دوربین های ضد آب قاب بزرگ (پمپ بنزینی)

دوربین های مخفی

دوربین های قاب فانتزی