موتور ساید

دانلود کاتالوگ

sld-lrg-pic sld-lrg-pic sld-lrg-pic sld-lrg-pic
sld-sml-pic sld-sml-pic sld-sml-pic sld-sml-pic

توضیحات

متعلقات مورد نیاز برای موتورهای ساید:
درام نمره 11 گالوانیزه
شفت کانکتور انتهای درام
شفت کانکتور خروجی موتور
پاراشوت یا یاتاقان

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد

pro-rel-pic
pro-rel-pic

عکس اورجینال

,