گارانتی


- تمامی دستگاه های فروخته شده توسط نمایندگی های رسمی شرکت اشل ایمن پارس از نظر تولید و احتمال خطا دارای

یک سال گارانتی سیستم و 10 سال تامین قطعات و خدمات پس از فروش می باشد.

- سرویس دستگاه توسط افرادی بغیر از واحد فنی شرکت اشل ایمن پارس، موجب ابطال دوره گارانتی خواهد شد و این شرکت هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

- مشکلات ناشی از سهل انگاری مشتری موجب ابطال گارانتی خواهد شد.

- در صورت بروز مشکلات در اتوماتیک می توانید با بخش فنی شرکت تماس حاصل نمایید.