ادارات و سازمانهای دولتی

رزومه کاری ادارات و سازمانهای دولتی

وزارت دفاع


بنیاد تعاون سپاه


کمیته امداد امام خمینی

-بنیاد تعاون سپاه
-کمیته امداد امام خمینی
-فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران
-نمایندگی ایران خودرو
-شرکت سرمایه گذاری سپه
-شرکت سرمایه گذاری ملت
-تعاونی مسکن پرسنل مهندسی سپاه
-سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران
-تعاونی مسکن تربیت بدنی استان قزوین
-ساختمان مرکزی وزارت ارشاد
-شرکت ارتباطات مخابرات زیر ساخت
مقالات
مقالات مرتبط
 دانشگاهها

1394-08-06 03:26

دانشگاهها/ریشه

دانشگاهها

 هتل ها

1394-08-06 03:28

ریشه/هتل ها

هتل ها

بیمارستانها

1394-08-06 03:31

بیمارستانها/ریشه

بیمارستانها

نظرات کاربران
نظر خود را ثبت کنید