ارتباط با ما
  • 021-72145 02122749049 09128069906
  • ESHEL@ESHEL-IR.com

  • دفتر فروش : تجریش، میدان قدس، ابتدای شریعتی،مجتمع پایا، طبقه سوم، واحد 14

    کارخانه : صفا دشت - میدان نبی اکرم ، بلوار فولاد سازان

    ( الغدیر) خیابان سپیدار ، خیابان دوازده ام پلاک 209

    شماره شبانه روزی :09128069906 و 02122749049

خدمات پس از فروش

اولین محصول را واحد فروش میفروشد و محصولات بعدی را خدمات پس از فروش.

1) پس از آنکه محصول فروش و تحویل مشتری میشود، واحد خدمات پس از فروش وظیفه ارائه خدمات فنی وغیره را به کلیه محصولات در حوزه گارانتی و بعد وارانتی در سراسر کشور را به نحو مطلوب و با کیفیت مناسب بطوریکه رضایت مشتری حاصل شود را عهده داری میباشد.

2) بسیاری از شرکت ها به این نکته واقفند که خدمات پس از فروش موجب وفاداری و تکرار خرید میگردد. اما خدماتی که ارائه میشود باید در جهت تامین انتظارات مشتری باشد چرا که آمار در دنیای صنعتی نشان میدهد یک مشتری ناراضی نظرات خود را به یازده نفر و یک مشتری راضی نظرات خود را به سه نفر منتقل میکند.

3) و نیز در دنیای امروز یک مشتری دو کالا که یکی کیفیت مطلوب و دیگری خدمات پس از فروش مناسب دارد را تجربه نماید، تمایل مشتری برای خرید محدد محصولی که خدمات پس از فروش بهتر داشته است بیشتر است.

خدمات 10 ساله تامین و تعمیر قطعات

ویژگی های خدمات پس از فروش شرکت اشل

1) استاندارد بین المللی مدت خدمات پس از فروش شرکتهای تولید کننده و یا واردکننده و پیمانکاری محصولات حفاظتی و اتوماسیون را 10 سال تعریف کرده است که شامل دو بخش گارانتی و وارانتی است. دوره وارانتی تا سال دهم نصب و اجرای محصول را در برمیگیرد.

1) استاندارد بین المللی مدت خدمات پس از فروش شرکتهای تولید کننده و یا واردکننده و پیمانکاری محصولات حفاظتی و اتوماسیون را 10 سال تعریف کرده است که شامل دو بخش گارانتی و وارانتی است. دوره وارانتی تا سال دهم نصب و اجرای محصول را در برمیگیرد.

خدمات پس از فروش، دستیابی به هدف های زیر را در برابر خود قرار میدهد:

• کمک به مشتریان در جهت آماده به کاری مطلوب و بهره برداری و استفاده هرچه بیشتر از محصول از طریق آموزش سرویس کاران و تعمیرکاران و ارائه سریع و به موقع قطعات یدکی

• کمک به واحد فروش محصول برای کسب رضایت بیشتر مشتریان بالفعل و جذب مشتریان بالقوه از طریق جلب اعتماد مشتریان در مورد محصولات خریداری شده.

• کسب سودآوری مناسب و متناسب با سرمایه گذاری انجام شده در بخش خدمات پس از فروش

• بازخورد عیوب محصولات به شرکت برای بهبود مستمر فنی آنها

• استفاده پیشنهادات و انتقادات مشتریان به شرکت جهت تجزیه و تحلیل آنها و انجام اقدامات لازم در صورت نیاز

• تدوین و بیان استراتژی شرکت در خدمان پس از فروش و توجیه کارشناسان و نیروهای متخصص و جلب مشارکت آنان.

قابلیت های اساسی خدمات ما

قابلیت های اساسی خدمات ما

مراحل اجرایی فرایند اجرایی شرکت اشل

01

مرحله اول

متن مرحله اول در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیرد

02

مرحله دوم

متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد

03

مرحله سوم

متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد

04

مرحله چهارم

متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد

تماس با اشل
تماس با اشل