همانگونه که مستحضرید شرکت اشل در راستای بهبود مستمر خدمات و درک متقابل به صورت دوره ای میزان رضایت مشتریان خود را مورد سنجش قرار می دهد و هدف از آن بررسی تغییرات در میزان رضایتمندی مشتریان می باشد. همچنان که قبلا" نیز به اطلاع رسید نظرات کارشناسانه و ارزشمند شما در سالهای گذشته منجر به تشکیل خدمات پس از فروش شرکت اشل گردید.