عملکرد DNR در کاهش نویز دوربین مداربسته

عملکرد DNR در کاهش نویز دوربین مداربسته

مقالات

چیپ های داخلی دوربین مدار بسته در کاهش نویز دوربین مداربسته حذف درصدی سیگنال را دارند یعنی وقتیکه حجم نویزها از یک مقدار متعارف بیشتر شد آنها را حذف نمایند. و بطور کلی نویز دارند حال جهت جبران این وضعیت از تکنولوژی DNR استفاده می شود. و در انتها جهت اینکه یک تصویر مناسب داشته باشید یکسری شرایط لازم امت از جمله بخش هایی که ثابت نیستند و متحرک اند، فشرده سازی می شوند و هر مقدار هم که میزان نویز در تصاویر شما کمتر باشد میزان حفظ تصویر افزایش خواهد داشت و حرکت های واقعی بیشتر قابل دید خواهند بود.

عملکرد DNR در کاهش نویز دوربین مداربسته

مقالات
مقالات مرتبط
لنز دوربین مداربسته چیست؟

1396-10-10 12:37

ریشه/مقالات

لنز دوربین مداربسته چیست؟

نظرات کاربران
نظر خود را ثبت کنید