برای تشکیل تصویر می بایست بازتاب نور از جسم روی پرده ای تشکیل شود. بطور مثال جهت اینکه ما بخواهیم شی را مشاهده کنیم عدسی چشم ما باید نور انعکاسی از شی را روی شبکیه تمرکز کند. در دوربین مداربسته انجام این وظیفه بر عهده لنز می باشد. لنز سیگنال های نوری را متمرکز می کند و روی سنسور جمع آوری می کند تا تصویر بوجود آید. لنزها بر اساس میلیمتر نشان داده می شوند. مثلا لنز 2/Smm با لنز 3/6mm در هر لنز یک یا چند عدسی موجود است که با هماهنگی آنها پرتوهای نوری متمرکز می شوند.

انواع لنز :

 لنز Fix : که فاصله ی کانونی ثابت و در نتیجه عمق میدان و زاویه دید ساکنی دارد. مثلا در لنز 2/8mm زاویه دید حدود 80 درجه است در صورتیکه می تواینم از این لنز بهره ببریم که زاویه دید و عمق میدان تشخیص داده شده باشد.

 لنز VaRifocol : لنزی که فاصله ی کانونی آن دارای تغییر باشد و بشود تنظیمش کرد، نتیجتا زاویه دید و عمق میدان به نظر شما بستگی دارد. مثلا در یک لنز متغیر 2/B-12mm میدان دید بین 2/8 تا 12 قابلیت تنظیم دارد. در صورتی می توانیم از این لنز استفاده کنیم که زاویه دید و عمق میدان قابل تشخیص نباشد.

 لنز MotoRized : عملکرد این لنز مانند لنز متغیر است و فاصله ی کانونی آن از طریق یک موتور تنظیم می شود. علاوه بر این Zoom و Forous این لنز از راه دور و از طریق نرم افزار NVR یا DVR قابل کنترل است. از این لنز زمانی بهره می بریم که نیاز مداوم به Zoom دوربین و تغییر میدان دید دوربین داشته باشیم.

برای راهنمایی خرید دوربین مداربسته بولت با کارشناسان ماتماس حاصل فرمایید.