ارتباط با ما
  • 021-72145 02122749049 09128069906
  • ESHEL@ESHEL-IR.com

  • دفتر فروش : تجریش، میدان قدس، ابتدای شریعتی،مجتمع پایا، طبقه سوم، واحد 14

    کارخانه : صفا دشت - میدان نبی اکرم ، بلوار فولاد سازان

    ( الغدیر) خیابان سپیدار ، خیابان دوازده ام پلاک 209

    شماره شبانه روزی :09128069906 و 02122749049

مشاوره و طراحی رایگان

مشاوره تخصصی را با ما تجربه کنید.

مرحله مقدماتی:

مطالعات مرحله ی مقدماتی شامل دو قسمت اساسی است:

الف)شناسایی و بررسی اولیه:

تبادل نظر با کارفرما و تعیین و شفاف سازی اهداف پروژه

تعیین چهارچوب محتوایی و تعریف جزییات مراحل انجام مطالعات

بررسی میزان اطلاعات موجود مرتبط با پروژه در سازمان ها و مراکز کشور و نحوه ی دسترسی به آنها

برنلمه ریزی فرآبند انجام مطالعات امکان سنجی پروژه:

سازماندهی تیم پروژه و انتخاب کارشناسان و مشاوران مورد نیاز پروژه مهمترین وظیفه در این بخش محسوب میشود.

ب) تهیه طرح مقدماتی:

تعیین و ارایه گزینه های اولیه بهره برداری از پروژه با توجه به نظرات کارفرما

تعیین مشخصات عملیاتی هریک از گزینه های تصمیم گیری با هماهنگی کارفرما

امکان سنجی استفاده از ظرفیت مازاد مجتمع برای سایر کارهای وابسته

برآورد اولیه هزینه های بهره برداری گزینه های پیشنهادی

برآورد اولیه هزینه های استفاده کنندگان آتی مجتمع

مشاوره:

شرکت اشل با رویکرد اجرای تجهیزات حفاظتی که هزینه، مقاوم، پیشرفته، اصولی، علمی و بهینه سازی بافت مسکونی و صنعتی میباشد.

از جمله فعالیت های این بخش عبارتند از:

ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه

ارایه مشاوره اقتصادی، فتی و اجرایی

ارایه برنامه فیزیکی

ارایه طرح توجیهی

جدول زمان بندی (CPM) اجرا پروژه

ارایه بهترین و با صرفه ترین شیوه تخریب، نوسازی و بازسازی و نصب تجهیزات

ارایه مشاوره های زمانی برای نصب تجهیزات

مانیتور کردت مسایل مادی

ارایه مانیتورینگ قرارداد، مدیریت فنی و مدیریت کیفیت

مراحل اجرایی فرایند اجرایی شرکت اشل

01

مرحله اول

متن مرحله اول در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیردمتن مرحله اول در این قسمت قرار می گیرد

02

مرحله دوم

متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله دوم در این قسمت قرار می گیرد

03

مرحله سوم

متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله سوم در این قسمت قرار می گیرد

04

مرحله چهارم

متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد متن مرحله چهارم در این قسمت قرار می گیرد

تماس با اشل
تماس با اشل