کاهش نویز دوربین در سیستم DNR چگونه رخ می دهد؟

کاهش نویز دوربین در سیستم DNR چگونه رخ می دهد؟

مقالات

راهی جهت کاهش نویز دوربین مداربسته وجود دارد به نام روش فیلتر واقعی شانه ای DNR. روش این تاکتیک بدین صورت است که با کاهش اندازه تصویر وضوح قابل مشاهده افزایش پیدا می کند. این فیلتر به حالت دوبعدی و سه بعدی ارائه می شود. در حالت دوبعدی ممکن است گاهی مسیرهای نوری در حال حرکت در شرایط کم نور تا حدودی تغییر جهت پیدا کنند اما نوع سه بعدی کمی به لحاظ تکنیک پیشتازتر است و در هر حالت امکان دارد میزان نویز پذیری را کاهش دهد.

کاهش نویز دوربین در سیستم DNR چگونه رخ می دهد؟

نظرات کاربران
نظر خود را ثبت کنید